Monthly Archives: Març 2012

Chuchotage

Chuchoter, to whisper, susurrar, xiuxiuejar: quatre paraules amb arrels ben diferents però que expressen el mateix, l’acció de parlar en veu baixa, respirant i expulsant l’aire però sense utilitzar la veu. Xiuxiuegem un “que bona!” al cinema quan ens agrada la pel·li, de la mateixa manera que suggerim un“marxem?” dit a cau d’orella si és un nyap i no aguantem un segon més asseguts a la butaca. Un altre lloc on es xiuxiueja és a classe o a les reunions de feina, però en aquests casos la possibilitat de tocar el dos no és gaire recomanable.
Le Robert parla de chuchotement (1579); de chuchoter, que prové de l’onomatopeia chucheter (XIVè): “Parler bas, indistinctement, en remuant à peine les lèvres”, però chuchotage no hi és. On sí hi figura és al Dictionnaire Historique de la langue française (2010) que en situa l’ús al 1782. El TERMCAT n’està estudiant la denominació catalana més adequada entre els termes amb què definim les diferents modalitats d’interpretació.
El chuchotage és una tècnica prou especial que consisteix a traduir –habitualment per a una o dues persones com a màxim– a cau d’orella (aquesta postura et fa tenir el coll tort i després acostumes a tenir torticoli), o bé amb el cap ben dret, simplement a prop de la persona que t’escolta. Personalment no em desagrada fer chuchotage, trobo que la proximitat física t’obliga encara més a no dir bajanades, a ser encara més estricte amb el que tradueixes, i al mateix temps, en funció de l’interès del receptor, li pots estalviar descripcions o repeticions inútils. I és una mica com al col·legi, et passes tota la conferència xerrant al mateix temps que el professor o l’expert de torn, però com que estàs treballant no et poden renyar i en acabat et paguen.
Curiosament, a les conferències o a les reunions, els intèrprets el chuchotage no el fem amb un to tan baix com al cinema o a classe. Acostumem a parlar fluixet però més fort que quan xiuxiuegem a cau d’orella, fem vibrar les cordes vocals perquè sinó els nostres clients no s’enterarien de la pel·lícula…